დასახელება გადმოწერა
ესთეტიკური მედიცინის ევროპული ცენტრი სერტიფიცირებულია ISO საერთაშორისო სტანდარტების მიერ გადმოწერა