ნინა ფართლაძე

სამედიცინო სერვისების მენეჯერი

განათლება:

  ჯანდაცვის მენეჯმენტის ბაკალავრი, 

  კავკასიის უნივერსიტეტი-ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და მედიცინის სკოლა ,CMS.


  სამუშაო გამოცდილება:

  • ევროპის აკადემიური ცენტრი-გაცვლითი პროგრამები, საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი
  • საერთაშორისო პროექტების ინსტიტუტი-კონფერენციების ფასილიტატორი
  • ესთეტიკური მედიცინის ევროპული ცენტრი-სერვის მენეჯერი


ტრენინგები:

  • სერვის+ და ეფექტური მომსახურეობა
  • საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე
  • საგადასახადო კანონმდებლობა
  • პირველადი გადაუდებელი დახმარების ორგანიზება
  • პროექტების წერა და გრანტების მოძიება


ენები:

  • რუსული
  • ინგლისური