ეთერ სანაია

იურისტი, აუდიტი

სპეციალობა – სამართალმცოდნეობა,
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი

 
განათლება:
2020 წელი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი
2019 წელი, კავკასიის უნივერსიტეტი“ - პროგრამა: „ შრომითი უსაფრთხოების აკრედიტირებული პროგრამა“
2013 წელი, არაფორმალური განათლება, უწყვეტი პროფესიული განვითარება, სტრასბურგი, საფრანგეთი
2012 წელი,  ევროკავშირის ინსტიტუციები, პროფესიული  ასოციაციები, ბრიუსელი, ბელგია
2011 წელი,  პროფესიული  განვითარების ევროპული მოდელები, ლისაბონი პორტუგალია
2010 წლიდან ლიცენზირებული აუდიტორი, საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭო
2005 წელი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სამაგისტრო პროგრამა „ფინანსური აღრიცხა და აუდიტი“
1999-2004 წწ.  იურიდიული ფაკულტეტი, ვ.ნ. ტატიშევის სახელობის უნივერსიტეტი, რუსეთი
 
საკვალიფიკაციო პროგრამები:
2014-2018 წწ.  ევროკავშირის საგადასახადო და საფინანსო ინსტიტუტების შესახებ“,  
ესპანეთი
2014-2018 წწ.  ევროკავშირის საგადასახადო და საფინანსო ინსტიტუტების შესახებ“,  
იტალია
2014-2018 წწ.  ევროკავშირის საგადასახადო და საფინანსო ინსტიტუტების შესახებ“,  
საფრანგეთი
2014-2018 წწ.  სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზება ევროკავშირის  ქვეყნებში, იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი
2018-2019 წწ. ჯანდაცვის სისტემის თანამედროვე მოდელი, ტორონტო, კანადა
 
2005-2020 წწ.
Ø  ევროპის აკადემიური ცენტრი - ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები
Ø  ევროპის აკადემიური ცენტრი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
Ø  ბრიუსელი, ევროპის ადვოკატთა ასოციაცია - თემა,“ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და რეგიონული სტანდარტები“
Ø  სტრასბურგი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართო „ საქმისწარმოების შესახებ ევროპის სასამართლოში“

Ø  იტალია, ტურინი „ევროპის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები, დღგ ადმინისტრირება, დირექტივები“
Ø  ესპანეთი, მალორკა „ საბანკო სამართალი“ კორპორაციები
Ø  იტალია, მილანი, „მარაგონის სკოლა“ - ესთეტიკა, დიზაინი
Ø  კანადა, ტორონტოს უნივერსიტეტი, „თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში“
Ø  ვენა, ავსტრია, კურსი: ტრენერთა ტრენინგი
Ø  ს.ს.ი.პ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ - ,,ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ“.
Ø  American Bar Assosiation Rule of Law Initiative – „TRIAL  ADVOCACY SKIILS“
Ø  American Bar Assosiation Rule of Law Initiative – „Has successfully completed the basic training course in forensics/expert witness”
Ø  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწვეტის ეროვნული ცენტრი. ტრენინგი
- „კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციის პროცესში“
Ø   „ევროპის აკადემიური ცენტრი“-ს და “ JOHNS HOPKINS SCHOOL OF ADVANCED INTERNATIONAL STUDIES” – visit end seminar at international
development law organization. visit end seminar at the constitutional development center of johns Hopkins university of bologna.
Ø  ITALIA “CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE” (იტალიის, საკასაციო სასამართლოს უზენაესი სასამართლო) The visit was conducted within the
framework of Italian justics system. The aim of the visit was sharing experience and study of the legal juridical system in Italy.
Ø  “International criminal court” –“ who participated in the workshop for legal communities from Georgia and countries of nearby regions on 26 october 2018
in Tbilisi (Georgia)
 
 
სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან დამფუძნებული და დირექტორი შპს ‘ევროპის აკადემიური ცენტრი“, www.pdcgeo.ge
2009 წლიდან არის აუდიტორული და იურიდიული კომპანია "ბიზნეს სააგენტო"ს დამფუძნებელი (პარტნიორი), www.bageo.ge
2010 წლიდან ააიპ „საერთაშორისო პროექტების მართვის ინსტიტუტი“ს გამგეობის წევრი/დამფუძნებელი
2012-2020 წწ. ხელმძღვანელი - ოფიციალური ვიზიტები და სემინარები  ქ. სტრასბურგი (საფრანგეთი) -
" ევრო პარლამენტი, ევროსაბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ევროპის ახალგაზრდული ცენტრი"
2014-15 წწ.  ქ. კალსრუე (გერმანია) "გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლო" იურისტთა საკვალიფიკაციო პროგრამა
2012-2020 წწ. ოფიციალური ვიზიტები და სემინარები  ქ. ბრიუსელი (ბელგია) - " ევრო პარლამენტი, ევროსაბჭო
2012-2020 წწ. ოფიციალური ვიზიტების ხელმძღვანელი ქ. ბრიუსელში (ბელგია) -
 ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, გაეროს ოფისი, ნატოს შტაბბინა, ჯგუფის კოორდინატორი ნატოს ახალგაზრდულ სამიტზე.
2017  წელი - ოფიციალური ვიზიტების ხელმძღვანელი ქ. მადრიდი, ბარსელონა (ესპანეთი) – „ბარსელონას ბიზნეს სკოლა“ ფინანსური აღრიცხვა
ევროპის ქვექნებში მოქმედი სტანდარტები
2018  წელი - ოფიციალური ვიზიტების ხელმძღვანელი ქ. მადრიდი, ბარსელონა (ესპანეთი) – „ბარსელონას ბიზნეს სკოლა“ ფინანსური აღრიცხვა
ევროპის ქვექნებში მოქმედი სტანდარტები
2018 წ. ხელმძღვანელი - იტალია ქ. რომი, იტალიის ეროვნული პარლამენტი, იტალიის უზენაესი სასამართლო
2018 წ.  ბოლონიის სამართლის ინსტიტუტი, საერთაშორისო ვიზიტის ხელმძღვანელი
2019 წლიდან „ესთეტიკური მედიცინის ევროპული ცენტრი“ს დამფუძნებელი და დირექტორი

2010 – 2020 წწ. საჯარო მოხელეთა გადამზადება/მომზადების პროექტების ხელმძღვანელი, ფასილიტატორი.
 
2005-2020 წწ. „ევროპის პარლამენდის მოდელირება“ - ყოველწლიური ახალგაზრდული ფორუმის გენერალური დირექტორი.
2005-2020 წწ. „გაეროს მოდელირება“ ყოველწლიური ფორუმის ხელმძღვანელი.
 
სახელმძღვანელოები/სტატიები:
პროფესიული განათლების შესახებ, ევროპული გამოცდილება
უწყვეტი განათლების ადმინისტრირება
პრაქტიკული განათლების კომპონენტი საუნივერსიტეტო სწავლებაში
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები / ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (მცირე და საშუალო ბიზნესი) - კრებულის
თანაავტორი
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი (ვაჭრობა-მომსახურეობის სფერო) -თანაავტორი, რედაქტორი