ქეთი იაკობაშვილი

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი

მაია ესელიძე

ლაზერო - თერაპევტი, ექიმ-კოსმეტოლოგი

ქეთი ბოჭორიშვილი

ექიმ-კოსმეტოლოგი

რუსუდან ჭუმბურიძე

ექიმ-კოსმეტოლოგი

ირინა ბერიანიძე

ექიმ-კოსმეტოლოგი

ნანა დვალიშვილი

ექიმ-კოსმეტოლოგი